Per Jéssica Ahumada Masip

Membre del Comitè Científic

El treball és una activitat creadora i productiva que ens dóna benestar, ens influeix en l’autoestima a través del reconeixement social i ens legitima davant la societat. Però existeix un petit percentatge de les persones treballadores que arriba a dedicar-li excessives hores i energia al seu treball d’una manera obsessiva i compulsiva. Aquestes accions l’afecten a la seva vida familiar, laboral i d’oci, i els repercuteix de manera progressivament negativa sobre la seva salut.

És complicat poder diferenciar clarament entre una persona dedicada al seu treball i una persona amb una addicció al treball. D’una banda, perquè és probable que la persona afectada no accepti o reconegui el seu problema. D’altra banda, l’excessiva dedicació al treball es considera una qualitat en la nostra societat. I, finalment, perquè no existeix conscienciació sobre l’addicció al treball com un problema de salut mental, ja que ni tan sols està contemplat a cap manual diagnòstic.

Malgrat la dificultat de diferenciar entre una persona dedicada o addicta, hem elaborat una llista de símptomes que ens orienten a identificar si patim addicció al treball.

Símptomes

• Impossibilitat de desconnectar-se de la feina.
• Si realitza alguna activitat extralaboral és d’una manera compulsiva.
• Sensació contínua d’ansietat, urgència i impulsivitat.
• Perfeccionisme.
• Distanciament afectiu i social de les persones que l’envolten.
• Dificultat en la comunicació.
• Justificació de la seva alta implicació en el treball.
• Dificultat per resoldre els conflictes laborals.
• Reaccions d’agressivitat verbal i ira quan alguna cosa s’escapa del seu control.
• Màxima dedicació a l’empresa.
• Incapacitat per gaudir amb un altre ambient de la vida.
• Freqüents oblits.
• Canvis bruscs de caràcter.
• Baix rendiment.
• Disminució de la dedicació a la parella i fills/as.
• Treballa tot i estant malalt/a.
• El tema principal de conversa és el treball.

Quan la persona addicta és l’adreça

• No motiva, valora, respecta ni estimula al personal a càrrec seu.
• Manca d’empatia, calidesa, confiança, equanimitat i estabilitat.
• Crea mal ambient laboral.
• Estableix competències innecessàries i improductives entre les persones treballadores.
• Tracte ambivalent.
• No té límits per a si mateixa i exigeix l’excés als altres.

Possibles conseqüències en la salut

• Cansament extrem.
• Dolenta nutrició.
• Hipertensió.
• Trastorns vasculars i cardíacs, atacs cardíacs, embòlies.
• Trastorns del somni, insomni.
• Alts nivells de colesterol.
• Gastritis i úlceres.
• Pèrdua del cabell.
• Contractures musculars i dolors ossis.
• Propensió a infeccions.

Com combatre-ho?

Com a primers passos, és molt important que la persona afectada reconegui la seva excessiva dependència del treball i accepti l’ansietat que produeix deixar l’activitat laboral.

Si et veus identificat amb l’addicció al treball és important que:

• Comencis a dedicar temps a activitats per al teu propi desenvolupament personal, més enllà de l’activitat laboral.
• Organitzis el treball en 8h al dia.
• Vigilis que les hores de descans siguin suficients.
• Realitzis activitat física regularment.
• Observis els senyals de fatiga i estrès.
• Aprenguis a relaxar-te.
• Busquis ajuda d’un professional de la salut mental.

Referències i informació addicional:

Garrido Piosa, M. (2014). Adicción al trabajo: características, detección y prevención desde una perspectiva integral/Workaholics: characteristics, identification and prevention from a holistic perspective. Enfermería global, 13 (1), 362-369.