Campanyes

En el marc de la fase 2 del projecte de l’Institut de Salut Mental de l’Advocacia (ISMA), anomenada “la promoció del benestar de l’advocacia i dels estudiants de ciències jurídiques”, un dels objectius de l’ISMA és el de “lluitar contra l’estigma i les pràctiques discriminatòries que pateixen els advocats i els estudiants de ciències jurídiques a causa d’algun problema de salut mental a través de campanyes de conscienciació i programes específics”. El Consell de Govern dedica un apartat específic -“Campanyes”- per tal de donar compliment a l’objectiu abans esmentat. 

Com s’anunciava el passat 17 de gener de 2018, aquesta serà la secció en què es posarà a disposició de tots els interessats les diferents campanyes de conscienciació que s’efectuïn des de l’ISMA i que estaran obertes a la participació de tota persona interessada.