Col·laboradors

Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya 

El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) és un espai professional, sense ànim de lucre, que actua com a frontissa entre l’espai acadèmic (ciència) i l’espai públic (societat) i que té com a missió vetllar per la qualitat de les intervencions professionals, preservant i donant suport a la praxi de cada actuació, garantint als ciutadans l’òptima qualitat de l’atenció i el servei. El COPC innovarà, desenvoluparà i implementarà serveis professionals competitius en consonància amb l’exercici de la professió i fomentarà els avantatges derivats del pes de ser un col·lectiu. El Col·legi de Psicologia de Catalunya es regirà pels valors legals i ètics en vigor, per les pautes que les Institucions determinin i les que la deontologia pròpia dictamini.


 

Institut Superior de Dret i Economía (“ISDE”)

L’Institut Superior de Dret i Economia (ISDE) va néixer l’any 1992 amb l’objectiu d’oferir una formació complementària, tant pràctica com teòrica, per als graduats en Dret i Economia. 

Els representants dels principals despatxos d’advocats, nacionals i internacionals, es van unir per impulsar la creació d’una institució acadèmica destinada a la formació jurídica del més alt nivell. El seu objectiu era posar en funcionament un centre docent que, a més de formar alumnes universitaris, fos capaç de fomentar la seva incorporació, amb suficients garanties i de forma automàtica, a les millors firmes. Es tractava d’una necessitat que expressaven els propis despatxos d’advocats. 

Actualment, l’ISDE és un centre universitari oficial de formació jurídica i econòmica adscrit a la Universitat Complutense de Madrid, amb la que s’ofereix formació de grau. Així mateix, compta amb la col·laboració de més de 200 firmes de referència, situades en múltiples països, que s’han sumat al projecte. 

 


Joves Juristes de Catalunya (“JJC”)

Joves Juristes de Catalunya és la primera Associació sense ànim de lucre per a joves juristes amb talent, hagin o no finalitzat els seus estudis de Grau en Dret o Dobles Graus que incloguin Dret.

JJC tracta de proveir als joves juristes de Catalunya les eines que requereixen per a optimitzar el seu creixement personal, professional i acadèmic i així assolir el seu ple potencial.

 

 

 


Federació Catalana d’Entitats de Salut Mental en 1a Persona (“Federació VEUS”)

La Federació Catalana d’Entitats de Salut Mental en 1a Persona – VEUS és una organització de Catalunya que aplega el teixit associatiu de persones amb experiència pròpia en salut mental. Som tot un ventall d’associacions, creades i dirigides per les pròpies persones amb diagnòstic de salut mental, que hem unit les nostres forces per promoure i enfortir el moviment associatiu en 1a persona, per la defensa dels nostres drets i per a què la veu del nostre col·lectiu tingui influència en les polítiques públiques.

Ens vam constituir com a Federació el 09 de Juliol de 2014, a la ciutat de Barcelona. Actualment a Veus la conformen 5 associacions d’arreu de Catalunya: ADEMM- Associació Pro Salut Mental de Catalunya,  Associació Emilia Barcelona, Associació Grup de Teatre Imagina, Associació Socicultural Matissos i Associació Socicultural Ràdio Nikosia. 

 


Associació TOC 2.0

L’Associació  TOC 2.0 és una entitat sense ànim de lucre que neix de la iniciativa conjunta d’un grup de professionals de la salut mental, familiars i afectats d’un Trastorn Obsessiu Compulsiu (TOC) i Trastorn de Personalitat Obsessiu Compulsiu (TPOC) amb la finalitat d’ajudar i millorar la situació actual de les persones que pateixen aquest trastorn.