Comitè Científic

Descripció

El Comitè Científic és un òrgan creat pel Consell de Govern de l’Institut de Salut Mental de l’Advocacia – Mental Health Institute of Legal Professions (ISMA-MHILP) amb el fi de determinar l’estat de salut mental dels professionals jurídics i dels estudiants de Dret per mitjà d’enquestes i entrevistes, així com identificar quins són els factors de risc psicosocials d’aquests col·lectius (Fase 1: La radiografia de les professions jurídiques i dels estudiants de Dret). 

Així mateix, en el marc de la Fase 2: La promoció del benestar de les professions jurídiques i dels estudiants de Dret, el Comitè Científic és l’òrgan que valida els continguts de salut mental que s’implanten en els programes universitaris (Grau en Dret i Màster d’Accés, principalment) en les facultats de Dret i en els centres d formació jurídica, així com en els cursos organitzats pels col·legis professionals i associacions estudiantils. 

En particular, les funcions del Comitè Científic de l’ISMA-MHILP seran: 

  • L’elaboració de l’Enquesta de Benestar de les Professions Jurídiques (EBPJ) i de l’Enquesta de Benestar dels Estudiants de Dret (EBED). 
  • L’elaboració d’enquestes anuals dissenyades per dur un control continuat de l’evolució de l’estat de salut mental dels professionals jurídics i dels estudiants de Dret, així com la dels informes en què s’analitzen els resultats d’aquestes enquestes anuals. 
  • L’elaboració d’informes, dictàmens, dates i materials divulgatius en matèria de salut mental públics i gratuïts.
  • L’elaboració de l’Informe Marc sobre l’Estat de Salut Mental en les Professions Jurídiques i dels Estudiants de Dret (IMESaM), el qual, contindrà els resultats de la EBPJ i la EBED, així com l’anàlisi exhaustiu de l’estat de la salut mental en les professions jurídiques i dels estudiants de Dret 

Membres 

El Comitè Científic és un òrgan format per nou membres, els quals, seran psicòlegs i psiquiatres. El President i el Vicepresident de l’ISMA-MHILP podran assistir a totes les reunions d’aquest òrgan, amb veu però sense vot. 

Membre: Jéssica Ahumada Masip 

La Jéssica Ahumada Masip és graduada en Psicologia, Màster en Psicologia General Sanitària per la Universitat de Barcelona i membre del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (nº 25283). 

Actualment, col·labora amb l’Associació TOC 2.0, associació per a afectats i familiars pel Trastorn Obsessiu Compulsiu (TOC); l’Associació per a la rehabilitació de les persones amb malaltia mental (Arep); i la Comissió Trencar Estigma. A més, té coneixements sobre els determinants socials que incideixen sobre la salut i en les seves actuacions té en compte la perspectiva de gènere.

 

 

Membre: Francisco José Eiroa-Orosa

El Dr. Francisco José Eiroa-Orosa va completar la Llicenciatura de Psicologia a la Universitat Autònoma de Madrid (UAM) mentre treballava amb nens en risc social, adolescents en centres de detenció juvenil i persones amb discapacitat intel·lectual. La seva tesi de llicenciatura va abordar el canvi social i la salut mental en el context de la transformació política d’Europa Central i Oriental a principis dels anys noranta. Va completar un Màster en Psicologia Clínica i de la Salut, enfocat en la pràctica clínica, a la mateixa universitat.

En Francesc va continuar la pràctica clínica i es va formar com a investigador en salut mental a l’Hospital Universitari Eppendorf, a Hamburg, Alemanya. En el Centre d’Investigació Interdisciplinària sobre Addiccions de la Universitat d’Hamburg va participar en el Projecte Model Alemany de tractament assistit amb heroïna amb pacients dependents d’opiacis. El seu doctorat, defensat a l’Hospìtal Universitari Vall d’Hebron / Universitat Autònoma de Barcelona, on va treballar quatre anys com a psicòleg, va abordar des del punt de vista psicosocial el tractament assistit amb heroïna. 

Va treballar en el Departament de Psicologia Clínica de la Universitat d’Edimburg durant 2013 i a la Universitat de East London entre 2013 y 2016 com a Professor Agregat de Psicologia Positiva i Intervenció Psicosocial Humanitària.

En Francisco té ara un contracte Marie Skłodowska-Curie a les universitats de Barcelona i Yale, on està explorant com la relació entre els canvis socials i el benestar psicosocial pot ser utilitzada per influir en la política i la pràctica de la salut mental.