Comitè Científic


Nota: La composició i funcions del Comitè Científic seran regulades en un protocol addicional al Reglament de Règim Intern de l’ISMA. Dit Reglament serà aprovat en la II reunió del Consell de Govern, la qual, tindrà lloc la setmana del 10 al 16 de setembre de 2018 (data encara per determinar)


El Comitè Científic és un òrgan creat pel Consell de Govern de l’Institut de Salut Mental de l’Advocacia (ISMA) amb el fi de determinar l’estat de salut mental dels i les professionals del Dret i dels i les estudiants de Dret per mitjà d’enquestes i entrevistes, així com identificar quins són els factors de risc psicosocials d’aquests col·lectius.

Així mateix, en el marc de la Fase 2, el Comitè Científic és l’òrgan que valida els continguts de salut mental que s’implanten en els programes universitaris (Grau en Dret i Màster d’Accés, principalment) en les facultats de Dret i en els centres de formació jurídica, així com en els cursos organitzats pels col·legis professionals i associacions estudiantils.

En particular, les funcions del Comitè Científic de l’ISMA seran: 

a) L’elaboració de l’Enquesta de Benestar dels i les Professionals del Dret (EBPD) i de l’Enquesta de Benestar dels i les Estudiants de Dret (EBED).

b) L’elaboració d’enquestes anuals dissenyades per dur un control continuat de l’evolució de l’estat de salut mental dels i les professionals del Dret i dels i les estudiants de Dret, així com la dels informes en què s’analitzen els resultats d’aquestes enquestes anuals.

c) L’elaboració d’informes, dictàmens, fitxes i materials divulgatius en matèria de salut mental públics i gratuïts.

d) L’elaboració de l’Informe Marc sobre l’Estat de Salut Mental dels i les Professionals del Dret i dels i les Estudiants de Dret, el qual, contindrà els resultats de l’EBPD i l’EBED, així com l’anàlisi exhaustiu de l’estat de la salut mental d’aquests col·lectius.

Membres 

Jéssica Ahumada Masip 

La Jéssica Ahumada Masip és graduada en Psicologia, Màster en Psicologia General Sanitària per la Universitat de Barcelona i membre del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (nº 25283). 

Actualment, col·labora amb l’Associació TOC 2.0, associació per a afectats i familiars pel Trastorn Obsessiu Compulsiu (TOC); l’Associació per a la rehabilitació de les persones amb malaltia mental (Arep); i la Comissió Trencar Estigma. A més, té coneixements sobre els determinants socials que incideixen sobre la salut i en les seves actuacions té en compte la perspectiva de gènere.