Comitè Científic

Descripció

El Comitè Científic és un òrgan creat pel Consell de Govern de l’Institut de Salut Mental de l’Advocacia (ISMA) amb el fi de determinar l’estat de salut mental dels i les professionals del Dret i dels i les estudiants de Dret per mitjà d’enquestes i entrevistes, així com identificar quins són els factors de risc psicosocials d’aquests col·lectius (Fase 1: La radiografia dels i les professionals del Dret i dels i les estudiants de Dret). 

Així mateix, en el marc de la Fase 2: La promoció del benestar dels i les professionals del Dret i dels i les estudiants de Dret, el Comitè Científic és l’òrgan que valida els continguts de salut mental que s’implanten en els programes universitaris (Grau en Dret i Màster d’Accés, principalment) en les facultats de Dret i en els centres de formació jurídica, així com en els cursos organitzats pels col·legis professionals i associacions estudiantils. 

En particular, les funcions del Comitè Científic de l’ISMA seran: 

  • L’elaboració de l’Enquesta de Benestar dels i les Professionals del Dret (EBPD) i de l’Enquesta de Benestar dels i les Estudiants de Dret (EBED). 
  • L’elaboració d’enquestes anuals dissenyades per dur un control continuat de l’evolució de l’estat de salut mental dels i les professionals del Dret i dels i les estudiants de Dret, així com la dels informes en què s’analitzen els resultats d’aquestes enquestes anuals. 
  • L’elaboració d’informes, dictàmens, fitxes i materials divulgatius en matèria de salut mental públics i gratuïts.
  • L’elaboració de l’Informe Marc sobre l’Estat de Salut Mental dels i les Professionals del Dret i dels i les Estudiants de Dret, el qual, contindrà els resultats de l’EBPD i l’EBED, així com l’anàlisi exhaustiu de l’estat de la salut mental d’aquests col·lectius. 

Membres 

El Comitè Científic és un òrgan format per nou membres, els quals, seran professionals de l’àmbit de la Psicologia i la Psiquiatria. El President i el Vicepresident de l’ISMA podran assistir a totes les reunions d’aquest òrgan, amb veu però sense vot. 

Membre: Jéssica Ahumada Masip 

La Jéssica Ahumada Masip és graduada en Psicologia, Màster en Psicologia General Sanitària per la Universitat de Barcelona i membre del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (nº 25283). 

Actualment, col·labora amb l’Associació TOC 2.0, associació per a afectats i familiars pel Trastorn Obsessiu Compulsiu (TOC); l’Associació per a la rehabilitació de les persones amb malaltia mental (Arep); i la Comissió Trencar Estigma. A més, té coneixements sobre els determinants socials que incideixen sobre la salut i en les seves actuacions té en compte la perspectiva de gènere.

 

 

Membre: Francisco José Eiroa-Orosa

El Dr. Francisco José Eiroa-Orosa va completar la Llicenciatura de Psicologia a la Universitat Autònoma de Madrid (UAM) mentre treballava amb nens en risc social, adolescents en centres de detenció juvenil i persones amb discapacitat intel·lectual. La seva tesi de llicenciatura va abordar el canvi social i la salut mental en el context de la transformació política d’Europa Central i Oriental a principis dels anys noranta. Va completar un Màster en Psicologia Clínica i de la Salut, enfocat en la pràctica clínica, a la mateixa universitat.

En Francesc va continuar la pràctica clínica i es va formar com a investigador en salut mental a l’Hospital Universitari Eppendorf, a Hamburg, Alemanya. En el Centre d’Investigació Interdisciplinària sobre Addiccions de la Universitat d’Hamburg va participar en el Projecte Model Alemany de tractament assistit amb heroïna amb pacients dependents d’opiacis. El seu doctorat, defensat a l’Hospìtal Universitari Vall d’Hebron / Universitat Autònoma de Barcelona, on va treballar quatre anys com a psicòleg, va abordar des del punt de vista psicosocial el tractament assistit amb heroïna. 

Va treballar en el Departament de Psicologia Clínica de la Universitat d’Edimburg durant 2013 i a la Universitat de East London entre 2013 y 2016 com a Professor Agregat de Psicologia Positiva i Intervenció Psicosocial Humanitària.

En Francisco té ara un contracte Marie Skłodowska-Curie a les universitats de Barcelona i Yale, on està explorant com la relació entre els canvis socials i el benestar psicosocial pot ser utilitzada per influir en la política i la pràctica de la salut mental.  


Membre: Nuria Pastor Hernández

Nuria Pastor Hernández, graduada en Psicologia, Màster en Investigació en Salut Mental per l’ UAB i Màster en Psicologia General Sanitaria per la UNIR i membre del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (nº 23777).

Té més de tres anys d’experiència com a assistent d’investigació a l’Institut d’Investigacions Mèdiques de l’Hospital del Mar. Actualment, treballa com a psicòloga i és directora de l’empresa followhealth pel producte humanitcare, una plataforma de prevenció i seguiment dels pacients amb problemes de salut mental. A més, té diferents publicacions i presentacions en congressos internacionals i nacionals de Psicologia Clínica.