Ahir,  la Junior Lawyers Division of the Law Society of England and Wales (l’advocacia jove britànica), col·laboradora oficial de l’Institut de Salut Mental de l’Advocacia, va llançar la tercera edició de la seva Enquesta sobre Resiliència i Benestar. La Kayleigh Leonie, autora de l’Enquesta i membre del Consell Assessor de l’ISMA, ja va manifestar la seva preocupació després dels resultats de les dues primeres edicions:

2017: “Aquestes estadístiques són extremadament preocupants per a la JLD i, com a resultat, el seu comitè executiu es centrarà en l’elaboració de directrius per als empresaris a fi d’ajudar-los a fer front l’estrès i als problemes de salut mental en el lloc de treball”.

2018: “L’advocacia encara té un llarg camí per recorrer per a reduir l’estigma relacionat amb la mala salut mental. La JLD espera que el treball que està realitzant ajudi a reduir l’estigma i animi a les organitzacions a fomentar una bona salut mental. Al febrer de 2018, la JLD va publicar unes guies per als empresaris que animen a les organitzacions a adoptar una perspectiva més proactica i inclusiva de la salut mental. L’orientació es divideix en tres pilars bàsics: (1) educació/formació, (2) recolzament, i (3) cultura.

Resultats de 2017

Aquesta Enquesta es centra en l’estrès i la salut mental en el lloc de treball. En la seva primera edició (2017), van respondre 214 membres de la JLD (aquesta organització té més de 70.000), pel que les conclusions són indicatives, més que representatives. No obstant això, aquestes dades ja han suscitat una resposta immediata per part de l’advocacia jove d’Anglaterra i Gal·les.

Els resultats diferenciaven dos fenòmens:

A) Estrès en el lloc de treball

Als efectes de l’Enquesta, l’estrès es defineix com “estar sota massa pressió emocional o mental”.

 • Més del 93% dels enquestats van patir estrès en el mes anterior a completar l’enquesta, i el 26% d’aquests estaven molt estressats.
 • L’enquesta va mostrar que els factors claus de l’estrès per als advocats junior són l’alta càrrega de treball, la falta de recolzament, les demandes/expectatives dels clients i la gestió ineficaç.
 • El 73% dels enquestats va dir que la seva empresa podia fer més per recolzar l’estrès en el treball.
 • Amb la finalitat d’ajudar els advocats a bregar amb l’estrès en el treball, els enquestats proposen (i) formació (tant per la direcció com pels advocats júnior), (ii) una major visibilitat de les polítiques internes, (iii) recolzament/assistència psicològica, (iv) majors nivells de supervisió i (v) una millor gestió.

B) Salut Mental en el lloc de treball

 • Més del 25% dels enquestats van dir que van patir un problema de salut mental en el mes anterior a la finalització de l’enquesta i menys del 24% d’aquelles persones havien informat al seu cap al respecte. Curiosament, cap dels homes enquestats que havien patit d’un problema de salut mental li va dir al seu cap. Això va suggerir que existeix una barrera clara que impedeix que les persones amb un problema de salut mental es manifestin. Això pot estar relacionat amb la percepció de l’estigma associat als problemes de salut mental en el lloc de treball.
 • Més del 74% de les persones amb problemes de salut mental van dir que havien considerat la possibilitat de no anar al treball, però no ho van fer, i més del 67% va afirmar que això els causava problemes en la seva vida familiar i en les seves relacions.
 • Més del 73% dels enquestats van afirmar que el seu cap no proporcionava cap ajuda, orientació o recolzament als treballadors en relació amb la salud mental en el lloc de treball o que no sabien si els seus caps la oferien.
 • Més del 50% va considerar que la seva organització podia fer més per proporcionar ajuda, orientació i recolzament en relació amb la salut mental en el lloc de treball.

Resultats 2018

La segona edició de l’Enquesta, que va estar activa durant els mesos de gener i febrer de 2018, va ser contestada per 959 membres de la JLD. Tot i que, en aquesta edició, les conclusions segueixen essent indicatives (més que representatives), cal destacar l’incement de participació que hi hagut respecte a la primera edició.

A) Estrès en el lloc de treball

 • Més del 82% dels enquestats van informar que es sentien estressats de forma regular o ocasional en el mes anterior a la realització de l’enquesta, i que el 26 % dels enquestats estaven molt estressats.
 • Els factors clau de l’estrès per als advocats junior són l’alta càrrega de treball, les demandes/expectatives dels clients, la falta de recolzament i la gestió ineficaç. 
 • El 83% dels enquestats va dir que el seu despatx podia fer més per recolzar l’estrès en el treball.

B) Salut Mental en el lloc de treball

 • Més del 38% dels enquestats van dir que havien patit un problema de salut mental en el mes anterior a la finalització de l’enquesta i menys del 18% d’aquelles persones havien informat al seu cap al respecte.
 • Més del 55% de les persones que pateixen un problema de salut mental van dir que havien considerat la possibilitat de no anar al treball, però no ho varen fer, i més del 64% va afirmar que això els causava problemes en la seva vida familiar i en les seves relacions.
 • Més del 80% considerava que la seva organització podia fer més per proporcionar ajuda, orientació i recolzament en relació amb la salut mental en el lloc de treball.