El passat dia 12 de febrer de 2019, l’Institut de Salut Mental de l’Advocacia – Mental Health Institute of Legal Professions (ISMA-MHILP) es va adherir a la Clínica Jurídica de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) com entitat col·laboradora.

“La Clínica Jurídica és una iniciativa solidària d’aprenentatge-servei impulsada per la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra. L’objectiu de la Clínica és posar a disposició de persones o col·lectius vulnerables la recerca jurídica de la UPF i l’experiència professional d’advocats de prestigi, sempre de forma gratuïta.

El model UPF s’estructura en dos nivells. Per una banda la Clínica presta un servei d’orientació jurídica bàsica a les persones sense recursos que s’hi adrecen, ja sigui directament o a través d’una ONG adherida. Determinats casos que presenten especial interès acadèmic i social són admesos a un segon nivell (assumptes tutelats) en què la Clínica crea un equip de treball format per un/a professor/a doctor/a en Dret, tres estudiants de darrer curs del Grau en Dret i un/a advocat/da expert/a en el tema que assumirà la defensa pro bono (gratuïtament).

La Clínica Jurídica no és un despatx d’advocats i la UPF no presta institucionalment cap mena de servei professional d’assessorament jurídic o de defensa en Tribunals. Els/les advocats/des que col·laboren amb la Clínica ho fan a títol individual i sota la seva responsabilitat personal, incloses aquelles persones que alhora són professores de la UPF a temps parcial”.

Cal destacar que l’adhesió de l’ISMA-MHILP com a entitat col·laboradora a la Clínica Jurídica de la UPF no implica cap tipus d’obligació per ambdues parts. Una entitat adherida és “aquella que té interès en seguir les activitats de la Clínica i vol expressar el seu compromís amb la defensa dels drets humans i de la justícia social”. Qualsevol iniciativa d’aquesta naturalesa, doncs, és benvinguda i recolzada per l’ISMA-MHILP.

En Tomàs Gabriel Garcia Micó, vicepresident de l’ISMA-MHILP i responsable de la secció “Atenció a la ciutadania” de la Clínica, ha destacat que “la col·laboració amb la Clínica Jurídica de la Universitat Pompeu Fabra constitueix un gran honor per a l’ISMA-MHILP i constitueix un punt d’inflexió molt important per a la nostra activitat doncs permetrà la necessària -i tan freqüentment oblidada- simbiosi entre el món de la salut mental -on es generen múltiples qüestions litigioses que, per absència de mitjans o recursos, no poden ser defensats davant els tribunals ordinaris- i el món acadèmic i jurídic. Esperem que la col·laboració entre la Clínica Jurídica de la UPF i l’ISMA-MHILP constitueixi l’inici d’una intensa relació de col·laboració entre ambdues institucions. Volem agrair personalment al professor Maurici Pérez Simeón, director de la Clínica Jurídica, la possibilitat que ens ha ofert i felicitar-lo a ell i a la degana de la Facultat de Dret, la professora Anna Caballé Martorell, per haver impulsat tan necessària iniciativa”.

Per la seva banda, la Gabriela Boldó Prats, membre del Comitè de Benestar de l’ISMA-MHILP i responsable de la secció “Compliment ètic i normatiu” de la Clínica, ha dit que “l’ISMA-MHILP i la Clínica Jurídica de la UPF col·laborem per donar visibilitat a un dret social, transerval i compromès on el benestar i les necessitats socials compten. Treballem junts per millorar aquests aspectes de la nostra realitat. D’aquesta manera contribuïm a la salut mental de l’Advocacia des d’un altre enfoc. Està comprovat que dedicar una part del nostre esforç a causes solidàries ajuda a un benestar emocional, traslladem-ho doncs al món jurídic universitari”.