Observatori per a la Igualtat de Gènere en les Professions Jurídiques

a) Finalitats

L’objectiu 6è de l’Institut de Salut Mental de l’Advocacia – Mental Health Institute of Legal Profession (“ISMA-MHILP”) consisteix en “Promoure el lideratge femení en el món jurídic i trencar amb l’anomenat ‘sostre de vidre’ mitjançant la celebració d’acords estratègics amb organitzacions de dones juristes”. Així mateix, en el Punt Tercer del Manifest Fundacional de l’ISMA-MHILP es destacava que, entre les causes dels problemes de salut mental dels professionals jurídics, dos d’elles són l’assetjament i la discriminació per raó de sexe. 

Atenent a l’esmentat, el President i el Vicepresident de l’ISMA-MHILP han acordat instituir l’Observatori per a la Igualtat de Gènere en les Professions Jurídiques (“l’Observatori”), una Comissió Delegada del Consell de Govern, per començar a treballar en el compliment d’un objectiu essencial de qualsevol professió i, en particular, de la professió jurídica: la igualtat; doncs la desigualtat és, dissortadament, un problema innegable en la nostra professió; i la falta d’oportunitats efectives per part de les nostres companyes juristes és causa efectiva de problemes de salut mental. 

Per tot això, l’Observatori tindrà com finalitats essencials: 

  • Efectuar publicacions sobre qüestions vinculades amb la igualtat de gènere en les professions jurídiques. 
  • Establir contactes amb associacions i grups de dones juristes per celebrar acords de col·laboració estables que permeti treballar conjuntament a l’ISMA-MHILP amb aquestes associacions per assolir la consecució d’aquest objectiu. 
  • Intervenir directament en la presa de decisions vinculades amb qüestions d’igualtat de gènere, al mateix nivell que el Consell de Govern. 
  • Realitzar campanyes de conscienciació que ajudin a la societat i als professionals a donar-se compte de l’existència d’un problema de desigualtat. 
  • Fomentar la igualtat de gènere en el si de facultats, despatxos i administracions públiques mitjançant conferències, la intervenció en col·loquis, debats, cursos de formació; així com en qualsevol activitat formativa o divulgativa vinculada estretament amb la igualtat de gènere en les professions jurídiques. 

Per dotar d’identitat pròpia a les publicacions i missatges institucionals que es facin des de l’Observatori, s’ha acordat que, d’ara endavant, el logo de dit Observatori serà el següent: 

b) Membres 

Coordinadora: Paula Fraga Arias 

Paula Fraga Arias és llicenciada en Dret (especialitat: Econòmica-Empresarial) per la Facultat de Ciències Jurídiques i del Treball de la Universitat de Vigo. Al 2013, va obtenir el Màster en Unió Europea per l’Institut Europeu de Bilbao. 

Després de la seva formació acadèmica, la Paula va exercir d’advocada en pràctiques i va ser participant en l’elaboració del Pla Estratègic de Reinserció Socio-Laboral per a Dones i Joves de 18-25 anys en context de tancament (marc programa de la Comissió Europea-EUROsocial per a la cooperació entre Europa i Amèrica Llatina). 

Des del juliol de 2014, la Paula està preparant les oposicions d’ingrés a la Carrera Judicial. Actualment, imparteix un curs sobre teoria feminista i un taller per a l’apoderament a dones en risc d’exclusió social en el Centre Penitenciari de Bonxe.