Observatori per a la Igualtat de Gènere en les Professions Jurídiques

a) Finalitats

L’objectiu 6è de l’Institut de Salut Mental de l’Advocacia – Mental Health Institute of Legal Profession (“ISMA-MHILP”) consisteix en “Promoure el lideratge femení en el món jurídic i trencar amb l’anomenat ‘sostre de vidre’ mitjançant la celebració d’acords estratègics amb organitzacions de dones juristes”. Així mateix, en el Punt Tercer del Manifest Fundacional de l’ISMA-MHILP es destacava que, entre les causes dels problemes de salut mental dels professionals jurídics, dos d’elles són l’assetjament i la discriminació per raó de sexe. 

Atenent a l’esmentat, el President i el Vicepresident de l’ISMA-MHILP han acordat instituir l’Observatori per a la Igualtat de Gènere en les Professions Jurídiques (“l’Observatori”), una Comissió Delegada del Consell de Govern, per començar a treballar en el compliment d’un objectiu essencial de qualsevol professió i, en particular, de la professió jurídica: la igualtat; doncs la desigualtat és, dissortadament, un problema innegable en la nostra professió; i la falta d’oportunitats efectives per part de les nostres companyes juristes és causa efectiva de problemes de salut mental. 

Per tot això, l’Observatori tindrà com finalitats essencials: 

  • Efectuar publicacions sobre qüestions vinculades amb la igualtat de gènere en les professions jurídiques. 
  • Establir contactes amb associacions i grups de dones juristes per celebrar acords de col·laboració estables que permeti treballar conjuntament a l’ISMA-MHILP amb aquestes associacions per assolir la consecució d’aquest objectiu. 
  • Intervenir directament en la presa de decisions vinculades amb qüestions d’igualtat de gènere, al mateix nivell que el Consell de Govern. 
  • Realitzar campanyes de conscienciació que ajudin a la societat i als professionals a donar-se compte de l’existència d’un problema de desigualtat. 
  • Fomentar la igualtat de gènere en el si de facultats, despatxos i administracions públiques mitjançant conferències, la intervenció en col·loquis, debats, cursos de formació; així com en qualsevol activitat formativa o divulgativa vinculada estretament amb la igualtat de gènere en les professions jurídiques. 

Per dotar d’identitat pròpia a les publicacions i missatges institucionals que es facin des de l’Observatori, s’ha acordat que, d’ara endavant, el logo de dit Observatori serà el següent: 

b) Membres 

Coordinadora: Paula Fraga Arias 

Paula Fraga Arias és llicenciada en Dret (especialitat: Econòmica-Empresarial) per la Facultat de Ciències Jurídiques i del Treball de la Universitat de Vigo. Al 2013, va obtenir el Màster en Unió Europea per l’Institut Europeu de Bilbao. 

Després de la seva formació acadèmica, la Paula va exercir d’advocada en pràctiques i va ser participant en l’elaboració del Pla Estratègic de Reinserció Socio-Laboral per a Dones i Joves de 18-25 anys en context de tancament (marc programa de la Comissió Europea-EUROsocial per a la cooperació entre Europa i Amèrica Llatina). 

Des del juliol de 2014, la Paula està preparant les oposicions d’ingrés a la Carrera Judicial. Actualment, imparteix un curs sobre teoria feminista i un taller per a l’apoderament a dones en risc d’exclusió social en el Centre Penitenciari de Bonxe. 

Membre: Mireia Balaguer Bataller

La Mireia Balaguer Bataller és llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (1991-1996) i llicenciada en Criminologia per la Universitat de Barcelona (2006). Així mateix, té dos màsters: Màster en Criminologia i Execució Penal per la UAB (2002) y Màster d’Especialització en Dret Penal i Ciències Penals per la UB i la Universitat Pompeu Fabra (2003). 

La Mireia és sòcia co-fundadora del despatx Bataller Balaguer Advocats (responsable de l’Àrea de Dret Penal i Execució Penal) i imparteix docència com a professora associada del Departament de Penal de la UB en els Graus de Dret i Criminologia des de 2009. Així mateix, també és professora adscrita a la Diputació de Barcelona (Àrea de Dret Penal de la Policia Local des de 2009). 

A més d’haver estat ponent en nombrosos cursos organitzats per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), és membre de la Secció de Dret Penal i vocal de la Comissió Normativa de l’esmentat col·legi. 

Finalment, és member de la International Association of Lawyers (UIA), International Bar Association (IBA), International Criminal Bar (ICB), American Bar Association (ABA) i la Penal Net (Xarxa europea per a advocats penalistes)

Membre: Andrea Mendiola López

L’Andrea Mendiola López és graduada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amb l’especialització de gender studies. Va estudiar el Màster en Mediació a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB). Així mateix, ha participat en nombrosos debats sobre la igualtat i paritat en el món jurídic en el Fòrum de Debat sobre la Igualtat de la Facultat de Dret de la Universitat de Salamanca i en la Fundació Espanyola de Debat Jurídic.

L’Andrea és fundadora de Joves Juristes de Catalunya, una associació que tracta de proveir als juristes amb talent les eines que requereixen per optimitzar el seu creixement personal, professional i acadèmic. Aquesta associació es va unir amb la Fundació Servei Solidari per assessorar legalment i de forma gratuïta a persones amb risc d’exclusió social. JJC també participa en formacions específiques de gènere i rep el recolzament de l’Associació de Dones Jutgesses d’Espanya.

Actualment, l’Andrea és tècnica jurídica en l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC) i en l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor, a més de ser activista d’Amnistia Internacional en cooperació amb la secció de dones i en el centre penitenciari de Brians. També està estudiant el Grau d’Antropologia a la UAB.