Organigrama

L’Institut de Salut Mental de l’Advocacia (ISMA) és una organització que està formada actualment per:

Nota: A partir de l’octubre de 2018, tots els òrgans ja estaran constituïts.