Portal de la Transparència

Des dels seus orígens, l’Institut de Salut Mental de l’Advocacia (ISMA) ha assumit un ferm compromís amb la transparència i el bon govern emanat dels principis rectors de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Encara que l’ISMA no és cap dels subjectes obligats per la Llei 19/2013, el Consell de Govern entén que l’única forma de complir amb les finalitats associatives previstes a l’article 3 dels Estatuts és mitjançant la participació pública i la posada a disposició de la ciutadania de la documentació essencial de la nostra activitat.

Per aquest motiu, des de l’ISMA anirem publicant periòdicament la documentació associativa més rellevant per a que la ciutadania pugui fiscalitzar la bona activitat que es realitza des del Consell de Govern i des dels diferents òrgans i comitès interns.

Per a consultes relacionades amb aquest Portal, si us plau, empreu la següent direcció de correu electrònic habilitada pel Consell de Govern: transparencia@isma-mhilp.com.