Sobre ISMA

L’Institut de Salut Mental de l’Advocacia (ISMA) és una organització l’objectiu principal de la qual és el de treballar pel benestar de l’advocacia. Els seus objectius s’han d’estructurar seguint el següent ordre lògic:

Bloc I. Objectius assolibles dins d’un procés d’avaluació periòdic (semestral/anual)

1ª Fase: La radiografia de l’advocacia

• Determinar l’estat de salut mental dels advocats i dels graduats en Dret que realitzin el Màster d’Accés a l’Advocacia per mitjà d’enquestes i entrevistes.

• Identificar quins són els factors de risc psicosocial propis de l’exercici de l’advocacia.

2ª Fase: La millora del benestar de l’advocacia

• Promoure l’adopció de determinades polítiques organitzatives i de funcionament en els despatxos d’advocats amb el fi d’augmentar el benestar de l’advocacia.

• Incloure continguts de salut mental de l’advocacia en els programes de grau i màster de les facultats de Dret, centres de formació jurídica i col·legis professionals.

Bloc II. Objectius mensuals

• Lluitar contra l’estigma i les pràctiques discriminatòries que pateixen els advocats a causa d’algun problema de salut mental a través de campanyes de conscienciació i programes específics on l’advocat assumeixi un rol actiu.

• Fomentar els comportaments de cerca d’ajuda quan l’advocat ho necessiti.

• Establir aliances estratègiques i acords de col·laboració amb facultats de dret, centres d’estudis jurídics, despatxos d’advocats, col·legis professionals (d’advocats i psicòlegs), empreses, administracions públiques i organitzacions de salut mental, tant nacionals com internacionals.

• Informar dels estudis, investigacions i treballs que es duen a terme en altres països en matèria de salut mental de l’advocacia.