Nota: actualment, l’ “Instituto de Salud Mental de la Abogacía – Mental Health Institute of Legal Professions (ISMA-MHILP)” està constituït com Associació (CIF: G67280453). Tenint en compte que el Consell de Govern va expressar la seva voluntat de constituir una Fundació, l’apartat “Sobre l’Institut” recull un projecte definitiu de l’organització. És possible que alguns dels seus fins i activitats no es puguin desplegar a curt termini. Durant les properes setmanes, llançarem una campanya de crowdfunding per finançar la fundació.

L’ “Institut de Salut Mental de l’Advocacia – Mental Health Institute of Legal Professions” (ISMA-MHILP) és la primera organització sense afany de lucre d’Europa continental (països de cultura del civil law) que treballa per la salut i el benestar dels professionals del Dret (advocacia, procura, fiscalia, judicatura, notaries i registres i funcionariat de l’Administració de Justícia), opositores i opositores que vulguin exercir alguna professió jurídica, i estudiants de Dret, així com a les seves famílies, per mitjà de l’educació, formació, informació, investigació i prestació de serveis assistencials.

Quins són els seus fins?

a) Avaluar i analitzar anualment quin és l’estat de salut mental i de benestar dels professionals del Dret, les opositores i opositors que vulguin exercir una professió jurídica, i els estudiants de Dret. 

b) Fer i promoure investigació sobre la salut mental i el benestar dels professionals del Dret, les opositores i opositors que vulguin exercir una professió jurídica, i els estudiants de Dret.

c) Informar sobre els estudis, investigacions, treballs acadèmics i notícies que tractin qüestions relacionades amb la salut mental i el benestar dels professionals del Dret, les opositores i opositors que vulguin exercir una professió jurídica, i els estudiants de Dret. 

d) Promoure estils de vida saludables entre els professionals del Dret, les opositores i opositors que vulguin exercir una professió jurídica, i els estudiants de Dret.

e) Aconseguir la rehabilitació i, en el seu cas, la reinserció laboral dels professionals del Dret, les opositores i opositors que vulguin exercir una professió jurídica, i els estudiants de Dret.

f) Recomanar l’adopció de polítiques de benestar als col·legis i despatxos professionals, l’Administració de Justícia, les facultats de Dret i els centres de formació jurídica.

g) Avaluar, acreditar i reconèixer aquells col·legis i despatxos professionals, l’administració de justícia, facultats de Dret i centres de formació jurídica que, de forma voluntària, vulguin obtenir el reconeixement de l’Índex de Benestar corresponent.

h) Lluitar contra l’estigma, les pràctiques discriminatòries i l’assetjament que pateixen els professionals del Dret, les opositores i opositors que vulguin exercir una professió jurídica, i els estudiants de Dret.

i) Fomentar els comportaments d’ajuda professional.

j) Promoure el lideratge femení en el món jurídic.

k) Trencar amb el sostre de vidre en el món jurídic i analitzar l’impacte de salut mental que provoca aquest fenomen.

l) Participar en els procediments de participació pública de projectes normatius que afectin, directa o indirectament, les professions jurídiques.

Quines són les activitats de l’ISMA-MHILP?

1. Crear i realitzar anualment les enquestes de benestar i salut mental dels professionals del Dret, les opositores i opositors que vulguin exercir una professió jurídica, i els estudiants de Dret. 

2. Efectuar entrevistes anònimes a membres d’aquests col·lectius per tal de completar les enquestes de benestar i obtenir més informació a l’hora de fer investigació sobre la salut mental i el benestar dels professionals del Dret, les opositores i opositors que vulguin exercir una professió jurídica, i estudiants de Dret.

3. Elaboració de guies informatives i materials didàctics sobre salut mental i benestar en el sector legal. 

4. Realització de campanyes de sensibilització i antiestigma per mitjà d’entrevistes i vídeos.

5. Realització de conferències, cursos i jornades relacionades amb la salut mental dels professionals del Dret, les opositores i opositors que vulguin exercir una professió jurídica, i estudiants de Dret.

6. Elaboració del Pla Anual de Benestar del Sector Legal.

7. Elaboració de plans de benestar individualitzats als col·legis i despatxos professionals, l’Administració de Justícia, facultats de Dret i centres de formació jurídica. 

8. Establir aliances i acords de col·laboració amb col·legis i despatxos professionals, facultats de Dret i centres de formació jurídica, administracions públiques, associacions d’estudiants de Dret i organitzacions de salut mental, tant nacionals com internacionals.

9. Establiment d’una línia telefònica d’ajuda per a que els professionals del Dret, opositores i opositors que vulguin exercir una professió jurídica, i estudiants de Dret, així com a les seves famílies, disposin d’un primer recolzament i orientació.

10. Creació de diferents programes assistencials dirigits als col·lectius esmentats per tal de tractar els seus problemes de salut mental i addiccions.

11. Qualsevol activitat que estigui relacionada directa o indirectament amb els objectius de l’ISMA-MHILP.