Sobre l’ISMA

 

L’Institut de Salut Mental de l’Advocacia (“ISMA”) és una organització que treballa pel benestar de l’advocacia i dels estudiants de Dret. Malgrat que les activitats i investigacions de l’ISMA estiguin destinades principalment als col·lectius abans esmentats, el cert és que el projecte pot beneficiar a altes professions jurídiques (procuradoria, judicatura, lletrats de l’Administració de Justícia i fiscalia, entre d’altres). 

Els objectius de l’ISMA s’identifiquen a partir de tres fases: 

Fase 1: La radiografia 

1. Determinar l’estat de salut mental dels advocats i dels estudiants de ciències jurídiques per mitjà d’enquestes i entrevistes que seran realitzades pel Comitè Científic. Els materials oficials de l’ISMA tindran la següent denominació: 

  • Enquesta de Benestar de l’Advocacia (EBA)
  • Enquesta de Benestar dels Estudiants de Dret (EBED)

Tant l’EBA com l’EBED seran minuciosament elaborats pels nostres experts científics prenent com a referència el Test de Goldberg (GHQ-28), degudament adaptat a les especificitats que l’advocacia i l’estudi de les ciències jurídiques presenten.

2. Identificar quins són els factors de risc psicosocials propis de l’exercici de l’advocacia.

Fase 2: La promoció del benestar de l’advocacia i dels estudiants de ciències jurídiques

3. Recomanar l’adopció de determinades polítiques organitzatives i de funcionament en els despatxos d’advocats per tal d’augmentar el benestar de l’advocacia. 

4. Lluitar contra l’estigma i les pràctiques discriminatòries que pateixen els advocats i els estudiants de ciències jurídiques a causa d’algun problema de salut mental a través de campanyes de conscienciació i programes específics. 

5. Fomentar els comportaments de cerca d’ajuda professional quan l’advocat o l’estudiant ho necessiti. 

6. Promoure el lideratge femení en el món jurídic i trencar amb l’anomenat “sostre de vidre” mitjançant la celebració d’acords estratègics amb organitzacions de dones juristes. 

7. Incloure continguts de salut mental en els programes universitaris (Grau en Dret i Màster d’Accés, principalment) en les facultats de Dret i en els centres de formació jurídica, així com en els cursos organitzats pels col·legis professionals d’advocats. 

8. Establir aliances estratègiques i acords de col·laboració amb facultats de Dret, centres de formació jurídica, despatxos i col·legis professionals, empreses, administracions públiques i organitzacions de salut mental, tant nacionals com internacionals.

9. Informar dels estudis, investigacions i treballs que es duguin a terme en altres països en matèria de salut mental de les professions jurídiques i dels estudiants de ciències jurídiques. 

Fase 3: El sistema de verificació i certificació

10. Comprovar el grau de compliment de les polítiques organitzatives recomanades pel Comitè de Benestar per part d’aquelles organitzacions que voluntàriament es sotmetin a dit control. El compliment de les polítiques proposades serà degudament reconegut per l’ISMA, mitjançant qualsevol forma de certificació. 

Per al compliment d’aquests objectius, és imprescindible no nomes comptar amb el suport i la veu dels professionals i persones a les que va dirigit el projecte de l’ISMA, sinó també comptar amb l’aval i la supervisió dels experts en salut mental.