L’Institut de Salut Mental de l’Advocacia – Mental Health Institute of Legal Professions (ISMA-MHILP) és una associació sense afany de lucre, de caràcter independent, constituïda el passat dia 4 de maig de 2018 i inscrita en el Registre Nacional d’Associacions (n. 616034) del Ministeri de l’Interior del Govern d’Espanya el 9 d’agost de dit any, essent el seu objectiu principal treballar pel benestar dels següents col·lectius: 

1. Les i els professionals del Dret: Advocacia, Procura, Fiscalia, Judicatura, Notaries i Registres, i Funcionariat de l’Administració de Justícia.

2. Les opositores i els opositors que es preparin per exercir alguna de les professions de l’àmbit jurídic.

3. Les i els estudiants de Dret

Fase A. La ‘radiografia’

Objectius
– Determinar l’estat de salut mental dels col·lectius esmentats per mitjà d’enquestes i entrevistes. 

– Identificar els factors de risc psicosocials d’aquests col·lectius. 

Fase B. La promoció del benestar

Objectius
– Informar dels estudis i investigacions relacionats amb el benestar dels col·lectius esmentats. 

– Recomanar l’adopció de polítiques organitzatives i de funcionament en els despatxos professionals, en l’Administració de Justícia (Oficina Judicial), en les facultats de Dret i en els diferents centres de formació jurídica, tant privats com públics.

– Lluitar contra l’estigma i les pràctiques discriminatòries que pateixen les i els membres d’aquests col·lectius a causa d’algun problema de salut mental a través de campanyes de conscienciació. 

– Fomentar els comportaments de cerca d’ajuda professional. 

– Promoure el lideratge femení en el món jurídic i trencar amb l’anomenat “sostre de vidre” mitjançant la celebració d’acords estratègics amb organitzacions de dones juristes. 

– Incloure continguts de salut mental en els programes universitaris (Grau en Dret i Màster d’Accés, principalment) en les facultats de Dret i en els centres de formació jurídica, així com en els cursos organitzats pels col·legis professionals i associacions estudiantils. 

Fase C. Verificació i Certificació

Informació
Inici: Any judicial 2019-2020

Fase D. Servei assistencial

Informació
Inici: Any judicial 2020-2021 / 2021-2022