Toxicitat i por en els bufets

Toxicitat i por en els bufets

La decisió del Tribunal Disciplinari de l’Advocacia

En el cas número 11657/2017, el Tribunal Disciplinari de l’Advocacia (SDT, per les seves sigles en anglès) va suspendre a una advocada de l’exercici de la seva professió per un període de dos anys a comptar des del 28 de novembre de 2017, el qual quedava també suspesa per un altre període de 3 anys des de la mateixa data, tot això supeditat a complir amb certes condicions que la SDT indica en el paràgraf 69.2 de la seva decisió.

El SDT es “va apiadar” d’aquesta advocada, aplicant circumstàncies mitigadores de la responsabilitat atenent a les circumstàncies fàctiques en què es van produir les infraccions dels Principis de l’Autoritat de Supervisió de l’Advocacia, o SRA (SRA Principles 2011); i el Codi de Conducta de la SRA (SRA Code of Conduct 2011). Entre aquestes infraccions, les més greus de les que la SRA li va imputar consistien en antedatar comunicacions amb clients i amb contraparts.

En el marc del procediment sancionador, la Sra. D.A., la Directora de Regulació, Persones i Estàndards de la Firma; encarregada, entre altres coses, en preservar el benestar del personal de la mateixa, afirmava que no havia percebut la pèrdua de pes i les múltiples ocasions en què l’advocada plorava a l’oficina com a conseqüència de l’elevat estrès que els objectius d’hores imputables li causaven. Aquest estrès el causaren dos correus electrònics que la pròpia Sra. D.A -ja esmentada- i el Sr. C.S. -Soci Director de la Firma- li van enviar, manifestant-li que havia incomplert els seus objectius en els anys 2012 i 2013 (reproduïts en el paràgraf 13 de la decisió).

No obstant considerar que les conductes de l’advocada eren “deshonestes” (paràgraf 51 de la decisió), el SDT també entén que concorrien circumstàncies mitigadores de la responsabilitat professional, quant a:

  1. El correu electrònic del Sr. C.S. va ser “amenaçant i en to acusador”, pretenent “atemorir al receptor per aconseguir el compliment [dels objectius], concretament treballant fins a altes hores de la nit, els caps de setmana, en períodes vocacionals, i fent tot el necessari per arreglar el dèficit en la imputació horària i, en conseqüència, a augmentar la facturació”. Tot això ho qualifica d’“inapropiat” i manca de “finesa i empatia” (paràgraf 60).
  2. La causa de la conducta poc professional de l’advocada, així com de la seva deshonestedat, va ser “la combinació de la cultura del bufet en termes de pressió imposada als advocats júniors i a la seva salut mental perjudicada, com a conseqüència de les pressions laborals i les seves difícils circumstàncies personals”. Això va causar que l’advocada “detectés que l’ambient de treball s’havia convertit en tòxic per a ella”, el qual era una “tempesta perfecta de circumstàncies” (paràgraf 61).

En resum, el SDT va reconèixer que aquell ambient “tòxic” i la “cultura de la por” del bufet, la pressió per complir amb els objectius de facturació i d’hores imputables que s’imposaven als advocats més joves, van impulsar a l’advocada a encobrir el seus propis errors, més que a reconèixer-los.

LawCare, l’homòleg de l’ISMA en el Regne Unit, com a mirall en què mirar-se

Elizabeth Rimmer, CEO de Law Care

Avui, la CEO de LawCare, Elizabeth Rimmer, ha sigut entrevistada per Nick Hilborne (de l’electrònic Legal Futures) sobre l’augment de les trucades a la línia telefonia d’ajuda oberta per LawCare. L’entrevista completa està disponible prement sobre el següent enllaç.

En aquesta entrevista, l’Elizabeth Rimmer manifesta que a l’any 2017 la línia d’ajuda de LawCare va rebre 616 trucades, un 11% més en l’any anterior; el qual, és una mostra clara que existeix “una major conscienciació sobre la salut mental” entre les advocades i advocats. Tot i així, entén que és imprescindible seguir treballant doncs “a vegades la gent es posa en contacte amb nosaltres quan ha arribat a un punt crític – i és això el que volem evitar”, afirma.

De fet, recentment LawCare ha fet una crida a la conscienciació de tota la professió a la llum del cas que hem analitzat en aquesta publicació i valora la decisió del Tribunal Disciplinari de l’Advocacia com “valenta”, al partir d’una “visió holística” de la situació, al no carregar tota la responsabilitat de la conducta a l’advocada.

La major causa de trucades a la línia d’ajuda: l’estrès en el lloc de treball

L’Elizabeth Rimmer afirma que la major part de les trucades (27%) es deuen a l’estrès en el lloc de treball. Per sota es troba la depressió (17%), les preocupacions disciplinàries (8%), l’ansietat (7%), el dol (7%), els problemes financers (4%) i l’assetjament (4%). El 26% restant es deuria a altres causes, com les malalties cròniques, problemes d’alcoholisme o drogoaddicció, desenvolupament personal i problemes de parella.

La font de preocupació més comuna entre les advocades i advocats: les demandes dels clients

Així mateix, les demandes dels clients (36%) són la font de preocupació més comuna entre les advocades i advocats que truquen a LawCare, seguida de la facturació i les hores imputables (26,5%), el sacrifici de la conciliació professional i personal (o familiar) per promocionar (13%), els socis (12%) i la falta de models a seguir (10%). El 2,5% restant el conformen altres causes.

Altres dades d’interès

El 76% de les trucades a LawCare provenen d’advocats, dels quals, el 45% són advocades i advocats amb menys de 5 anys d’experiència o becaris.

Així mateix, una recent enquesta de LawCare manifesta que la majoria dels advocats afirmen que els socis dels bufets haurien de mostrar més conscienciació per la inclusivitat i el benestar, a través d’un “canvi de comportament”. Uns altres consideren que els socis haurien d’ “interaccionar més amb els treballadors i donar feedback” i oferir mentoring als associats més joves, i no preocupar-se tant per la facturació.

En el marc de la mateixa enquesta, quan es preguntava sobre el grau de preocupació mostrat pels companys pel benestar i el tractament igualitari i just, les dades van caure en un 10% quan es feia referència expressa als socis.

A la llum d’aquestes dades, LawCare recomana que els gestors dels bufets haurien de “comunicar millor les seves polítiques d’inclusivitat i benestar” i “considerar alternar models de provisió de recursos per satisfer les demandes dels clients, i obrir un diàleg amb els clients sobre la inclusivitat i el benestar”.

El compromís de l’ISMA amb les professions jurídiques

 L’ISMA està compromès amb la salut mental de les professions jurídiques i dels estudiants de Dret i per això anuncia públicament que en el mes de març, els membres del Consell de Govern de l’ISMA es reuniran a Londres amb la CEO de LawCare, Elizabeth Rimmer, a qui agraïm públicament la seva disponibilitat per mostrar el funcionament de LawCare i els avenços que dita institució està duent a terme per millorar el benestar de l’advocacia anglesa amb gran èxit. LawCare és, sens cap mena de dubte, un referent imprescindible per l’ISMA i una institució amb la qual desitja col·laborar estretament.