L’ISMA s’adhereix a la Clínica Jurídica de la UPF com a entitat col·laboradora

L’ISMA s’adhereix a la Clínica Jurídica de la UPF com a entitat col·laboradora

El passat dia 12 de febrer de 2019, l’Institut de Salut Mental de l’Advocacia – Mental Health Institute of Legal Professions (ISMA-MHILP) es va adherir a la Clínica Jurídica de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) com entitat col·laboradora.

“La Clínica Jurídica és una iniciativa solidària d’aprenentatge-servei impulsada per la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra. L’objectiu de la Clínica és posar a disposició de persones o col·lectius vulnerables la recerca jurídica de la UPF i l’experiència professional d’advocats de prestigi, sempre de forma gratuïta.

El model UPF s’estructura en dos nivells. Per una banda la Clínica presta un servei d’orientació jurídica bàsica a les persones sense recursos que s’hi adrecen, ja sigui directament o a través d’una ONG adherida. Determinats casos que presenten especial interès acadèmic i social són admesos a un segon nivell (assumptes tutelats) en què la Clínica crea un equip de treball format per un/a professor/a doctor/a en Dret, tres estudiants de darrer curs del Grau en Dret i un/a advocat/da expert/a en el tema que assumirà la defensa pro bono (gratuïtament).

La Clínica Jurídica no és un despatx d’advocats i la UPF no presta institucionalment cap mena de servei professional d’assessorament jurídic o de defensa en Tribunals. Els/les advocats/des que col·laboren amb la Clínica ho fan a títol individual i sota la seva responsabilitat personal, incloses aquelles persones que alhora són professores de la UPF a temps parcial”.

Cal destacar que l’adhesió de l’ISMA-MHILP com a entitat col·laboradora a la Clínica Jurídica de la UPF no implica cap tipus d’obligació per ambdues parts. Una entitat adherida és “aquella que té interès en seguir les activitats de la Clínica i vol expressar el seu compromís amb la defensa dels drets humans i de la justícia social”. Qualsevol iniciativa d’aquesta naturalesa, doncs, és benvinguda i recolzada per l’ISMA-MHILP.

En Tomàs Gabriel Garcia Micó, vicepresident de l’ISMA-MHILP i responsable de la secció “Atenció a la ciutadania” de la Clínica, ha destacat que “la col·laboració amb la Clínica Jurídica de la Universitat Pompeu Fabra constitueix un gran honor per a l’ISMA-MHILP i constitueix un punt d’inflexió molt important per a la nostra activitat doncs permetrà la necessària -i tan freqüentment oblidada- simbiosi entre el món de la salut mental -on es generen múltiples qüestions litigioses que, per absència de mitjans o recursos, no poden ser defensats davant els tribunals ordinaris- i el món acadèmic i jurídic. Esperem que la col·laboració entre la Clínica Jurídica de la UPF i l’ISMA-MHILP constitueixi l’inici d’una intensa relació de col·laboració entre ambdues institucions. Volem agrair personalment al professor Maurici Pérez Simeón, director de la Clínica Jurídica, la possibilitat que ens ha ofert i felicitar-lo a ell i a la degana de la Facultat de Dret, la professora Anna Caballé Martorell, per haver impulsat tan necessària iniciativa”.

Per la seva banda, la Gabriela Boldó Prats, membre del Comitè de Benestar de l’ISMA-MHILP i responsable de la secció “Compliment ètic i normatiu” de la Clínica, ha dit que “l’ISMA-MHILP i la Clínica Jurídica de la UPF col·laborem per donar visibilitat a un dret social, transerval i compromès on el benestar i les necessitats socials compten. Treballem junts per millorar aquests aspectes de la nostra realitat. D’aquesta manera contribuïm a la salut mental de l’Advocacia des d’un altre enfoc. Està comprovat que dedicar una part del nostre esforç a causes solidàries ajuda a un benestar emocional, traslladem-ho doncs al món jurídic universitari”.

Dia de celebració per a l’Advocacia Catalana

Dia de celebració per a l’Advocacia Catalana

Autoria de la foto: Organitzadors del IV Congrés de l’Advocacia Catalana

El passat dia 30 de gener de 2019, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 779, de 30.1.2019) va publicar la Resolució JUS/110/2019, de 22 de gener, de modificació de la Normativa de l’Advocacia Catalana del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya.

Aquesta normativa, que fou debatuda durant el IV Congrès de l’Advocacia Catalana (27 i 28 de setembre de 2018), reconeix per primera vegada la importància del benestar emocional de les advocades i advocats en l’exercici de les seves funcions. En el sisè apartat de l’Exposició de Motius declara que:

“Els nous requeriments de la nostra professió en aquest nou segle fan altament recomanable l’adopció de mesures en pro del benestar emocional dels professionals. En aquest sentit, els col·legis de l’advocacia han de facilitar eines/mecanismes als col·legiats per poder contrarestar les situacions/problemes emocionals derivats de l’exercici de la professió i que posen en risc el benestar emocional de l’advocat tant en la seva esfera professional com en la privada. La formació en intel·ligència emocional, empatia i capacitat d’escolta activa també és necessària tant per poder gestionar aquelles emocions que poden resultar perjudicials en l’exercici de les tasques quotidianes de l’advocacia, com per poder advertir l’estat emocional del client i així procurar-li un millor assessorament i defensa”.

Però no només això. L’advocacia catalana no s’ha quedat en una simple proclama, sinó que insta a que els col·legis i el propi Consell adoptin mesures en pro del benestar emocional. En aquest sentit, la disposició addicional segona de la Normativa de l’Advocacia Catalana estableix que:

“Els col·legis de l’advocacia i el Consell fomentaran l’adopció de mesures en pro del benestar emocional dels/de les advocats/ades, facilitant-los eines o mecanismes per poder contrarestar les situacions/problemes emocionals derivats de l’exercici de la professió i que posen en risc el seu benestar”.

La participació de l’ISMA en el Congrés de l’Advocacia Catalana

La proposta original de la nova Normativa de l’Advocacia Catalana no contenia ninguna d’aquestes referències. Per aquest motiu, el president de l’ISMA, en la seva condició de col·legiat no exercent de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), va presentar una sèrie d’esmenes dirigides a abordar aquesta qüestió.

Pots trobar les esmenes en dos enllaços: en el post “Esmenes a l’articulat de la Proposta de Reforma de la Normativa de l’Advocacia Catalana“, o bé, a les pàgines 8 a 10 del document d’esmenes preparat per l’Advocacia Catalana.

Així mateix, durant el Congrés, la Gabriela Boldó Prats, membre del Comitè de Benestar de l’ISMA, i en Manel Atserias Luque van tenir l’oportunitat de participar en el col·loqui “Equilibri en la professió: El benestar emocional en l’exercici de l’advocacia“, moderat pel Jordi Albareda Cañadell, Degà del Col·legi de l’Advocacia de Lleida.

Amb paraules del president de l’ISMA:

“L’advocacia catalana ha donat un pas molt important en relació amb el benestar de la professió. El simple fet de reconèixer la seva rellevància en l’exercici de la professió ja és un triomf pel col·lectiu. Cert és que l’advocacia anglosaxona ens porta molta avantatge, però valorem moltíssim tant el gest com el compromis que heu adquirit.

Volem agrair al Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya per haver-nos deixat participar en el Congrés. Si la nostra aportació va ser útil d’alguna manera, ens donem per satisfets”.

Comunicat Oficial del Consell de Govern de l’ISMA a propòsit de la judicatura, fiscalia i funcionariat de l’Administració de Justícia

Comunicat Oficial del Consell de Govern de l’ISMA a propòsit de la judicatura, fiscalia i funcionariat de l’Administració de Justícia

El Consell de Govern de l’ISMA vol mostrar el seu suport als jutges i jutgesses, fiscals i funcionariat de l’Administració de Justícia que participaran en les concentracions davant del Ministeri de Justícia i els jutjats els dies 4 i 5 d’abril de 2018 amb la finalitat de reivindicar millores laborals, així com la vaga general dels 5.500 membres de la Judicatura i els i les 2.407 fiscals d’Espanya prevista pel proper 22 de maig en el cas que no es compleixin les demandes del col·lectiu recollides en el document “14 propostes per a la millora de la Justícia “.

En concret, i tenint en compte que l’objectiu de l’ISMA és treballar pel benestar dels i les professionals del Dret i els i les estudiants de Dret, el Consell de Govern vol emfatitzar aquelles propostes que formen part de l’apartat “Condicions Professionals”:

11.- Convocatòria immediata de la taula prevista en la Llei de Retribucions i reclamar les millores salarials que permetin recuperar les retallades dels últims set anys.

12.- Reclamar la recuperació del règim de vacances i permisos vigent al moment de la supressió i reducció per Llei Orgànica 8/2012, de 27 de desembre, així com el permís de paternitat.

13.- Implantació urgent d’unes càrregues màximes de treball, amb la participació de les associacions judicials en la fixació de les mateixes, i l’adopció de mesures preventives davant els riscos psicosocials.

14.- Garantir una adequada assistència de la Mutualitat General Judicial (MUGEJU) per a resoldre la problemàtica específica plantejada en tot moment pels jutges i jutgesses.

Així mateix, el Consell de Govern, conscienciat i compromès per la igualtat de gènere en les professions jurídiques, també vol destacar les reivindicacions sobre la “igualtat de gènere” en relació amb el sistema d’elecció de les vocalies del Consell General del Poder Judicial i els nomenaments d’alts càrrecs judicials.


Barcelona,

4 abril 2018

Avui, 15 de febrer, celebrem el primer mes de vida de l’ISMA

Avui, 15 de febrer, celebrem el primer mes de vida de l’ISMA

Avui, dia 15 de febrer de 2018, fa un mes que vam publicitar la pàgina web de l’Institut de Salut Mental de l’Advocacia (ISMA). Avui fa un mes que va començar a caminar un projecte il·lusionant amb vocació inclusiva, internacional i de futur, que persegueix millorar el benestar de professionals jurídics i d’estudiants de Dret. Tot això per mitjà de la cooperació amb institucions, col·legis professionals, despatxos d’advocats, societats professionals i empreses.

Aprofitant l’avinentesa, el President i el Vicepresident Primer de l’ISMA han gravat un seguit de missatges institucionals valorant aquesta fita i agraint a totes aquelles persones i institucions que, tot i la joventut del projecte, han apostat des del primer moment per promoure la salut mental dels professionals jurídics i dels estudiants de Dret. A continuació, podreu observar la versió en català de l’esmentat missatge institucional, pronunciat pel President de l’ISMA, Manel Atserias Luque.

Moltes gràcies. Seguim treballant.

A Barcelona, a 15 de febrer de 2018

Manel Atserias LuqueTomás Gabriel García Micó
PresidentVicepresident